C төрөл 175.09 м²
Sky apartment F1-2

C төрөл 175.09 м²

 1. Үүдний хэсэг 15.36
 2. Ариун цэврийн өрөө 2.8
 3. Унтлагын өрөө 12.49
 4. Хүүхдийн ариун цэврийн өрөө 6.17
 5. Гал тогоо, хоолны өрөө 24.04
 6. Зочны өрөө 45.82
 7. Мастер ариун цэврийн өрөө 12.79
 8. Мастер унтлагын өрөө 17.75
 9. Мастер хувцасны өрөө 3.6
 10. Унтлагын өрөө 10.94
 11. Унтлагын өрөө 16.05
 12. Веранд 7.28
Interior Интериор