Winter garden

Хотхоны төв хэсэгт оршин суугчиддаа дөрвөн улирлын туршид ногоон орчин бэлэглэх дэлхийн архитекторуудын шилдэг шийдэл болох “Winter garden” төлөвлөсөн нь цэвэр агаар тай тансаг орчинд зочинтойгоо тухлан суух боломжийг олгоно. Тэсгим хүйтэн өвлөөр та дун ногоон зуны улирлын орчинг мэдрэх боломжтой. Хотхоны төв хэсэгт оршин суугчиддаа дөрвөн улирлын туршид ногоон орчин бэлэглэх дэлхийн архитекторуудын шилдэг шийдэл болох “Winter garden” төлөвлөсөн нь цэвэр агаар тай тансаг орчинд зочинтойгоо тухлан суух боломжийг олгоно. Тэсгим хүйтэн өвлөөр та дун ногоон зуны улирлын орчинг мэдрэх боломжтой.