Kids first Concept

Ирээдүйгээ хайрлая

Бидний хамгийн нандин, эрхэм, ирээдүй болсон хүүхдүүд эрүүл, аюулгүй, өөрсдөө сурч хөгжих боломж дээд зэргээр хангагдсан орчинд өсөх ёстой. Хөгжин дэвших ирээдүйн төлөө хүн төвтэй бүтээн байгуулалтыг Сингапурын CPG компани нь “Kids First” буюу “Хүүхэд тэргүүнд” үндсэн концепцийг боловсруулж, дотоодын шилдэг компаниуд хөгжүүлэн “SKY GARDEN RESIDENCE” орчин үеийн өндөр зэрэглэлийн орон сууцны төслийг бүтээн байгуулж байна. 

11 блокОрон сууц
6,4 гаГазар
350 Айл
70%Ногоон
700Зогсоол
7-22Давхар