Active Garden

Нийт талбайн 70%-ийг ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн зам талбай байхаар төлөвлөсөн нь оршин суугчдын амрах, алжаал тайлах, хүүхдүүдийн эрүүл, зохистой орчинд өсч бойжих шаардлагыг дээд зэргээр хангах юм. Хотхон нь өвлийн цэцэрлэг, мини гольф, хиймэл нуур, усан толио, скейтбордын талбай зэргээр тохижихоос гадна хүүхдүүд тоглодог, тоглонгоо сорилттой тулгардаг, сорилтыг даван өсч хөгждөг зарчим бүхий идэвхтэй ногоон байгууламж бүхий тоглоомын хэсгээс бүрдэнэ.Нийт талбайн 70%-ийг ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн зам талбай байхаар төлөвлөсөн нь оршин суугчдын амрах, алжаал тайлах, хүүхдүүдийн эрүүл, зохистой орчинд өсч бойжих шаардлагыг дээд зэргээр хангах юм. Хотхон нь өвлийн цэцэрлэг, мини гольф, хиймэл нуур, усан толио, скейтбордын талбай зэргээр тохижихоос гадна хүүхдүүд тоглодог, тоглонгоо сорилттой тулгардаг, сорилтыг даван өсч хөгждөг зарчим бүхий идэвхтэй ногоон байгууламж бүхий тоглоомын хэсгээс бүрдэнэ.