Галерей холболт

Томоохон талбайд төлөвлөлт хийгдэж буй хотхоны зөв шийдэлтэй эсэхийн үндсэн шалгууруудын нэг нь connectivity байдал юм. Хотхоны ойр орчинтойгоо болон доторх барилгууд нь хоорондоо хэрхэн холбогдож байгаа нь чухал үзүүлэлт юм. Хотхон нь авто замруу 3 орц гарцаар, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн рүү явган болон дугуйн зам бүхий гүүрэн гарцаар, байрууд нь нэг давхрын үйлчилгээ болон газар доорх зам бүхий галерейгаар холбогдож байгаа нь оршин суугчдын ая тухтай амьдрах боломжийг бүрдүүлэх юм. 

Томоохон талбайд төлөвлөлт хийгдэж буй хотхоны зөв шийдэлтэй эсэхийн үндсэн шалгууруудын нэг нь connectivity байдал юм. Хотхоны ойр орчинтойгоо болон доторх барилгууд нь хоорондоо хэрхэн холбогдож байгаа нь чухал үзүүлэлт юм. Хотхон нь авто замруу 3 орц гарцаар, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн рүү явган болон дугуйн зам бүхий гүүрэн гарцаар, байрууд нь нэг давхрын үйлчилгээ болон газар доорх зам бүхий галерейгаар холбогдож байгаа нь оршин суугчдын ая тухтай амьдрах боломжийг бүрдүүлэх юм.