Sky apartment F3-5

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • Давхартаа 2 айлтай
  • Орон сууцны төрөл
  • D, E төрөл
F3-5 plan
D төрөл E төрөл
poly1 F3-5 plan
poly2 F3-5 plan
poly3 F3-5 plan