Ирээдүйгээ хайрлая

Kids first Concept

Бидний хамгийн нандин, эрхэм, ирээдүй болсон хүүхдүүд эрүүл, аюулгүй, өөрсдөө сурч хөгжих боломж дээд зэргээр хангагдсан орчинд өсөх ёстой. Хөгжин дэвших ирээдүйн төлөө хүн төвтэй бүтээн байгуулалтыг Сингапурын CPG компани нь “Kids First” буюу “Хүүхэд тэргүүнд” үндсэн концепцийг боловсруулж, дотоодын шилдэг компаниуд хөгжүүлэн “SKY GARDEN RESIDENCE” орчин үеийн өндөр зэрэглэлийн орон сууцны төслийг бүтээн байгуулж байна. Төслийн шийдэл бүр нь оршин суугчдын сэтгэл хангалуун, ая тухтай амьдралын төлөө, хайраар бялхсан итгэлээр жигүүрлэсэн ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө бүтээн байгуулна.

SKY GARDEN

Дэлхийн барилга, архитектурын салбарт вертикал буюу босоо чиглэлд хөгжүүлсэн ногоон байгууламжийг Sky Garden хэмээн нэрийддэг бөгөөд энэхүү шийдлийг төлөвлөлтөнд тусгаснаар өндөр түвшний барилгад байгалийн мэдрэмжийг бодитоор хүртэх боломжийг бүрдүүлсэн.

ТЭНГЭРИЙН
ЦЭЦЭРЛЭГ

VERTICAL GARDEN BOSCO

Орон сууцны өндөр давхарт амьдрах нь хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар, IQ өсөлтөнд сайнаар нөлөөлдөг.
Учир нь хүүхэд өсөлт бойжилтын үедээ дуу чимээ, тоос шороо, цэвэр агаарт мэдрэг байдаг.

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 8 ДАВУУ ТАЛ

ARCHITECTURE ADVANTAGE

Тэнгэрийн цэцэрлэг
Sky Garden

Хүүхэд төвт үйлчилгээ
Kids Cluster

Өвлийн цэцэрлэг
Winter Garden

Хос түлхүүр
Dual Key

Эрхэм амьдралын хэв маяг
Valuable Lifestyle

Байршлын харууц
Location View

Холбоотой байдал
Connectivity

Ухаалаг амьдрал
Sharing economy

Goodarchitecture

lets nature in