D төрөл 241.54 м²
Sky apartment F3-5

D төрөл 241.54 м²

 1. Үүдний өрөө  14.44
 2. Зочны ариун цэврийн өрөө  3.6
 3. Агуулах  6.64
 4. Гал тогоо  25.4
 5. Зочны өрөө  76.82
 6. Коридор  10.4
 7. Унтлагын өрөө  15.44
 8. Унтлагын өрөө  13.8
 9. Унтлагын өрөө  12.5
 10. Мастер хувцасны өрөө  7.82
 11. Мастер унтлагын өрөө  26.16
 12. Мастер ариун цэврийн өрөө  13.5
 13. Хүүхдийн АЦӨ  6.7
 14. Веранд  8.32

Interior Интериор