E төрөл 279.68 м²
Sky apartment F3-5

E төрөл 279.68 м²

 1. Үүдний өрөө  5.4
 2. Зочны ариун цэврийн өрөө  3.7
 3. Угаалгын өрөө  2.7
 4. Унтлагын өрөө  14.16
 5. Гал тогоо  24.93
 6. Агуулах  3.1
 7. Хүнсний агуулах  3.3
 8. Коридор 24.61
 9. Хүүхдийн АЦӨ  4.04
 10. Унтлагын өрөө  11.68
 11. Унтлагын өрөө  14.1
 12. Мастер унтлагын өрөө  25.5
 13. Мастер ариун цэврийн өрөө  15.22 
 14. Мастер хувцасны өрөө  7.1
 15. Хооллох хэсэг  32.64
 16. Зочны өрөө  49.8
 17. Веранд  7.28
 18. Унтлагын өрөө  22.0
 19. Ариун цэврийн өрөө  3.6
 20. Гал тогоо  4.82 
 21. Гал тогоо  4.57
 22. Веранд  7.08
Interior Интериор