Sky Garden Residence F21-22

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • 21-22 айлтай загвар
  • Орон сууцны төрөл
  • N, M Penthouse төрөл
F21-22 plan
M төрөл N төрөл
poly1 F21-22 plan
poly2 F21-22 plan
poly3 F21-22 plan