Kids First

Sky Garden Residence нь “ИРЭЭДҮЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ” уриатай хүүхдийг дээдэлж, оршин суугчдаа эрхэмлэсэн орчин, төлөвлөлт бүхий 350 айлын хотхон юм.

Sky Garden Residence нь “ИРЭЭДҮЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ” уриатай хүүхдийг дээдэлж, оршин суугчдаа эрхэмлэсэн орчин, төлөвлөлт бүхий 350 айлын хотхон юм.