K төрөл 227.97 м²
Sky Garden Residence F15-19

K төрөл 227.97 м²

 1. Үүдний хэсэг 6.34
 2. Зочны ариун цэврийн өрөө 4.69
 3. Коридор 15.3
 4. Хооллох өрөө 20.64
 5. Гал тогоо 21.8
 6. Хүнсний агуулах 3.68
 7. Зочны өрөө 42.47
 8. Ажлын өрөө 8.17
 9. Унтлагын өрөө 16.82
 10. Хувцасны өрөө 1.33
 11. Унтлагын өрөө 14.67
 12. Хувцасны өрөө 1.54
 13. Угаалгын өрөө 2.05
 14. Хүүхдийн ариун цэврийн өрөө 4.65
 15. Мастер ариун цэврийн өрөө 11.33
 16. Хувцасны өрөө 7.90
 17. Мастер унтлагын өрөө 20.12
 18. Веранд 5.64
 19. Лодж 11.74
 20. Веранд 2.69
Interior Интериор