J Төрөл 245.91 м²
Sky apartment F6-7

J Төрөл 245.91 м²

 1. Үүдний хэсэг  23.9
 2. Агуулах  4.08
 3. Зочны ариун цэврийн өрөө  3.8
 4. Угаалгын өрөө  2.78
 5. Унтлагын өрөө  14.2
 6. Унтлагын өрөө  22.52
 7. Агуулах  1.85
 8. Зочны өрөө  70.25
 9. Гал тогооны хооллох хэсэг  56.07
 10. Гал тогооны агуулах  5.4
 11. Унтлагын өрөө  17.8
 12. Унтлагын өрөө  11.82
 13. Хүүхдийн АЦӨ  7.24
 14. Веранд  7.24

Interior Интериор