Доод түвшний талбай 104.32
 1. Шатны хэсэг 7.06
 2. Хонгил 10.66
 3. Угаалгын өрөө 3.7
 4. Ариун цэврийн өрөө 4.36
 5. Хүүхдийн унтлагын өрөө 23.5
 6. Мастер унтлагын өрөө 19.35
 7. Мастер ариун цэврийн өрөө 10.2
 8. Хувцасны өрөө 9.2
 9. Ажлын өрөө 13.13
 10. Веранд 2.71
 11. Веранд 2.71
Дээд түвшний талбай 106.58
 1. Үүдний хэсэг 3.2
 2. Коридор 9.92
 3. Зочны АЦӨ 5.5
 4. Зочны өрөө 31.66
 5. Гал тогоо 7.6
 6. Хооллох хэсэг 15
 7. Унтлагын өрөө 22.65
 8. Агуулах 3.37
 9. Веранд 2.71
 10. Веранд 2.71
Interior Интериор