Доод түвшний талбай 160.58

 1. Үүдний хэсэг 6 
 2. Зочны ариун цэврийн өрөө 4.71
 3. Коридор 16.2
 4. Хувцасны өрөө 2.31
 5. Агуулах 4.4
 6. Зочны өрөө 41.52
 7. Хооллох хэсэг 19.03
 8. Гал тогооны агуулах 2.06
 9. Гал тогоо 16.2 
 10. Dual key хувцасны өрөө 3.67
 11. Dual key зочны өрөө 26.62
 12. Гал тогоо 7.3
 13. Ариун цэврийн өрөө 4.63
 14. Веранд 5.93

Дээд түвшний талбай 142.58

 1. Шатны хэсэг 8.5 
 2. Угаалгын өрөө 3.8
 3. Хувцасны өрөө 5.93 
 4. Хүүхдийн АЦӨ 4.7
 5.  Амралтын хэсэг 20.1
 6. Унтлагын өрөө 17.32
 7. Хувцасны өрөө 1.33
 8. Коридор 15.63
 9. Унтлагын өрөө 16.71
 10. Хувцасны өрөө 1.6
 11. Мастер унтлагын өрөө 21.43
 12. Мастер хувцасын өрөө 8.21
 13. Мастер АЦӨ 11.39 
 14. Веранд 5.93
Interior Интериор