Доод түвшний талбай 155.58

 1. Үүдний хэсэг 5.57
 2. Зочны ариун цэврийн өрөө 4.55
 3. Коридор 15.2
 4. Хувцасны өрөө 1.82
 5. Агуулах 4.11
 6. Зочны өрөө 45.12
 7. Хооллох хэсэг 14.88
 8. Гал тогооны агуулах 2.02
 9. Гал тогоо 15.08
 10. Dual key хувцасны өрөө 3.05
 11. Dual key зочны өрөө 26.48
 12. Гал тогоо 7.2
 13. Ариун цэврийн өрөө 4.57
 14. Веранд 5.93

Дээд түвшний талбай 136.21

 1. Шатны хэсэг 7.4
 2. Угаалгын өрөө 1.8
 3. Коридор 15.02
 4. Агуулах 6
 5. Хүүхдийн ариун цэврийн өрөө 4.7
 6. Амралтын хэсэг 22.4 
 7. Унтлагын өрөө 14.52
 8. Хувцасны өрөө 1.24
 9. Хувцасны өрөө 1.2
 10. Унтлагын өрөө 15
 11. Мастер унтлагын өрөө 21.7
 12. Мастер хувцасны өрөө 7.82
 13. Мастер ариун цэврийн өрөө 11.48
 14. Веранд 5.93
Interior Интериор