Sky Garden Residence F2-10

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • 3н айлтай загвар
  • Орон сууцны төрөл
  • A, B, C төрөл
F2-10 plan
A төрөл C төрөл B төрөл
poly1 F2-10 plan
poly2 F2-10 plan
poly3 F2-10 plan
poly4 F2-10 plan