Sky Garden Residence F15-19

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • 2н айлтай загвар
  • Орон сууцны төрөл
  • J, K төрөл
F15-19 plan
J төрөл K төрөл
poly1 F15-19 plan
poly2 F15-19 plan
poly3 F15-19 plan