Sky Garden Residence F11-14

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • 3н айлтай загвар
  • Орон сууцны төрөл
  • I, G, Н төрөл
F11-14 plan
G төрөл H төрөл I төрөл
poly1 F11-14 plan
poly2 F11-14 plan
poly3 F11-14 plan
poly4 F11-14 plan