Sky apartment F1-2

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • Давхартаа 3 айлтай ( Энгийн апартмент )
  • Орон сууцны төрөл
  • A, B, C төрөл
F1-2 plan
A төрөл B төрөл C төрөл
poly1 F1-2 plan
poly2 F1-2 plan
poly3 F1-2 plan
poly4 F1-2 plan