F төрөл 270.74 м²
Sky apartment F6-7

F төрөл 270.74 м²

 1. Үүдний өрөө  14.44 
 2. Үүдний хэсэг  3.6
 3. Коридор  11.28
 4. Зочны ариун цэврийн өрөө  3.6
 5. Агуулах  6.66
 6. Гал тогоо  25.36
 7. Зочны өрөө  78.53
 8. Коридор  10.4
 9. Унтлагын өрөө  15.47
 10. Унтлагын өрөө  13.9
 11. Унтлагын өрөө  12.35
 12. Мастер хувцасны өрөө  7.85
 13. Мастер унтлагын өрөө  26.12
 14. Мастер АЦӨ  13.43
 15. Хүүхдийн ариун цэврийн өрөө  6.7
 16. Веранд  8.32
 17. Унтлагын өрөө  23.71
 18. Ариун цэврийн өрөө  3.46

Interior Интериор