C төрөл 164.57 м²
Sky Garden Residence F2-10

C төрөл 164.57 м²

 1. Үүдний хэсэг 6.1
 2. Зочны АЦӨ 4.69
 3. Хонгил 7.71
 4. Гал тогоо 15.24
 5. Зочны өрөө 41.52
 6. Унтлагын өрөө 17.4
 7. Хувцасны өрөө 1.34
 8. Угаалгын өрөө 2.02
 9. Унтлагын өрөө 14.9
 10. Хувцасны өрөө 1.56
 11. Ариун цэврийн өрөө 4.62
 12. Мастер унтлагын өрөө 21.76
 13. Мастер ариун цэврийн өрөө 11.32
 14. Хувцасны өрөө 8.46
 15. Веранд 5.93

Interior Интериор