Sky Garden Residence F20

Давхрын план

  • Давхрын мэдээлэл
  • 2н айлтай загвар
  • Орон сууцны төрөл
  • L Panorama төрөл
F20 plan
L төрөл
poly1 F20 plan
poly2 F20 plan