Шалны хаалт

  • Эрчим хүчний хувьд хэмнэлттэй
  • Хүний биед сөрөг нөлөөгүй
  • Ил харагдах радиатор төхөөрөмжгүй
  • Интерьерт төгс нийцдэг

Сэтгэгдэл бичих (0)