Дэвшилтэд технологи бүхий урсгал түрэгч бассейныг Пэнтхаусдаа төлөвлөлөө.

Өндөр зэрэглэлийн орон сууцны хамгийн гайхалтай загвар бол Пэнтхаус. Ажил мэргэжлийн онцлог, идэвхтэй амьдралын тань хэв маягийг илтгэх тансаг орчин байдаг билээ.