A төрөл 158.4 м²
Sky Garden Residence F2-10

A төрөл 158.4 м²

 1. Үүдний хэсэг 6.01
 2. Зочны АЦӨ 4.69
 3. Коридор 14.55
 4. Агуулах 3.7
 5. Гал тогоо 6.67
 6. Зочны өрөө 44.73
 7. Унтлагын өрөө 8.58
 8. Унтлагын өрөө 15.3
 9. Хувцасны өрөө 1.42
 10. Хүүхдийн АЦӨ 5.9
 11. Мастер унтлагын өрөө 21.74
 12. Мастер хувцасны өрөө 7.77
 13. Мастер ариун цэврийн өрөө 11.32
 14. Веранд 5.93
Interior Интериор